Editor team

Akiko Toda
Editor

Yuko Tsukada
Editor

Yu Maki
Editor

Komichi Kanno
Komichi Kanno

About Hanatsubaki Magazine